Top   /  New
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) on Pinned comment
خشونت علیه زنان از فرهنگ یک ملت ناشع است و فرهنگ از مذهب. تا مرد سالاری در جامعه ای قابل قبول است و مرد و زن در ان از مواهب یکسان بهره نمی برند بخشی از مردان رفتار خشن را حق مسلم خود و موجب مباهات می دانند.
See More
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) replied to MashGhasem (@MashGhasem) on Pinned comment
از حسن نظر شما بسیار سپاسگزارم، البته من کوچکتر از انم که سروده ام با یکی از اثار ان استاد بزرگوار مقایسه شود،اما اینکه کسانی مانند شما احساس را به هر بیانی باشد درک میکنند موجب خرسندی است.
See More
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) on Pinned comment
Beautiful words!
See More
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) replied to Dakho (@Dakho) on Pinned comment
با تشکر فراوان از توجهتان، در اولین فرصت تصحیح خواهد شد.
See More
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) on Pinned comment
من، نوشته هایم را تقدیم می کنم به:آنان که نمی دانند دوستشان دارم!
و...
آنها که نمی دانم دوستم دارند.
See More