پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر

33 +


ملت های من که در سراسر جهان پهناور توحیدی زندگی می کنید! امروز، روز کارگر است. روزی که ما اراده کردم طبقه ی کارگر به آن عزت ها که داشت و با آمدن سرمایه داری از او ربوده بود ِ بود، به او باز گردد. و شد چنین که ما گفتم. ما تخم و ترکه ی تازی ها، که سرزمین ها را در نوردیدند، می گوییم خصوصیات، شما ایرانیان می گویید، و یژه گی. یکی از ویژه گی ها که به طبقه کارگر انقلابی نسبت می دهند و از او انتظار می دارند، ایستادن بر پیمان است به انقلاب و رهایی. من کتاب نوشتیم به نام "ایستادن بر پیمان". پس من هم کارگرم و هم پیمان با همه آن کس که کارگر است. ما برای مصالح صالحه کارگر بود که با امام بیعت کردم و بوسه بر دست او نواختم، بوقت رییس جمهوری شدن. به سال ها بسیار پیش، من به امام گفتیم: ای امام! من از این پس فرزند معنوی شما و شما پدر معنوی ی من. بگذار این بشود و بگذار کارها پیش رود. ایشان هم گفتند که خدا هم کارگر است. حال دور و بری های او، آن ها که مانده اند، می گویند بر پدر آدم دروغ لعنت. خب این چه لعنت است؟ شما آقایان ملاتاریا این همه دروغ ببافید و بشوید فلان و کذا در مقام ها. و این همه مقامات که شما گرفته اید از سایه ی سر حقه بازی های ما است، که آن مصاحبه ها را به نام امام به مردم شیاف کردم. و ما حالا چیزی بگویم و این همه لعنت بر ما می کنید؟ بدبخت ها! اگر حقه بازی توحیدی من نبود، که الآن شما نبودید به آن صندلی ها. این دروغ این آقایان ملاتاریا شد داستان آن کس که گفت از خراسان با قطار به تهران می شده است. ناگاه قطار دچار رخدادی می شود. ریل قطار را گویا سیلاب برده بود و چه. آن کس می گوید بله راننده قطار که این دید، جا نزد. گاز داد و قطار به پرواز در آمد و ده کیلومتر آن ور تر به زمین نشست و مسافران توانستند نفسی راحت بکشند. شنونده که این شنید، گفت: پدر آمرزیده! این که چیزی نیست. داستان من شنو! من به هنگام زاده شدن، نه از شکم مادر، که از دو انگشت پایین تر زاده شدم. آن کس که داستان قطار گفته بود، به اعتراض برخاست، که دروغ چرا؟ این گفت: پدر آمرزیده! تو ده کیلومتر دروغ گفتی، من اعتراض نکردم. ولی تو این قدر ناخن خشکی که به این دو انگشت دروغ من رحم نمی کنی؟ حال اگر من داستان امام را اینجور و به حسب نیاز زمانه و طبقه مبارکه کارگر توحیدی بگویم، بد است، ولی شما هر چه کنید نیکوست؟ مردم که تظاهرات ها بودند. من به ایشان گفتم، ببینید ای امام! الآن وقت تخت گاز گرفتن است برای قدرت. اگر کمی کوتاه بیایید، آنوقت کارتر و دیگران شیاطین گمان می کنند ما جا زده ایم و به درد این کار نمی خوریم. دنبال دیگری می روند. پس شما بشو رهبر و من هم می شوم رییس جمهوری که پیرو فرمان امام خویش است. این میشود تاریخ. خب، من پیشتر به خدمت ایشان رفته بودم به آن زمان های ماضی، به عراق. آن دیدار با ایشان در عراق، کمک می کرد و بعد ما خواستیم که ایشان به فرانسه بیاید در جریان انقلاب و کذا. گفتیم با این خدمت که ما کردیم به او، وضع نورانی می شود برای ما. به ارواح بزرگ حضرت بت اعظم فراماسونری سوگند که ما در سفر انقلاب، در هواپیما رفتیم آن ته هواپیما نشستیم. به شرف نداشته ام سوگند که من و آقای تقی زاده رفتیم ته هواپیما نشستیم. امام خودش گفت بگو بیاید جلو و ور دست ما بنشیند. ما هم گفتم، خیر. نمی آیم. من ایستاده بر پیمانم. یا من و تقی زاده با هم می آییم، یا من نمی آییم. امام که می دانست حتا آن ژنرال دو گل فرانسوی برای دیدار با ما شب های فراوان در صف خوابیده بوده است، گفت بگو هر این حرامی بیاید و هر کس را هم خواست با خودش بیاورد جلو. من در جریان کار آن هواپیما نبودیم. در آن زمان شاید مرحوم قطب زاده هم دست در کار چیزهایی بود که به من نمی گفت. به تهران رسیدیم. همه ترس من این بود که آن آخوندها که برای پیشباز از پلکان هواپیما بالا آمدند، امام را از ما بدزدند و مأموریت ما پایان بگیرد. این شد که برای ثبت در تاریخ، تاریخ خودش ما را جلو داد تا بدویم از همه زودتر و روی پلکان هواپیما برویم و عکس یادگاری بگیریم، تا تاریخ بداند ملاتاریا با رهبر تاریخی طبقه کارگر توحیدی چه کرد.


السلام العکیم

رییس جمهور تاریخ به تاریخ دوشنبه ٤ شعبان ١٤٣٨ قمری برابر با یکم ماه می 2017 فرنگستانی


--------------------------------------------------------------------------

تحریر از:  پ. مهرکوهیBoosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

5 comments

Best   /  Newest   /  Oldest
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
آقای مهرکوهی،

لطفا یک مقاله برای چپاول و غارت دارایی‌های ملت ایران توسط مشتی دزد و جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران بنویسید. لینک زیر در نوشتن این مقاله به شما کمک میکند. اموال طبقه کارگر ایران نیز جزئی از این چپاول و دزدی اسلامی است.

با تشکر،

سیاوش


Report on Iranian Official's Stolen Moneyireport.cnn.com/docs/DOC-421699

BILLIONS STOLEN BY IRANIAN REGIME AND HIDDEN OVERSEAS!

More than 60 members of the Iranian Regime have been exposed by internet activists as having stolen money from the people of Iran. This money is now being held as billions of dollars, British pounds and Euros in banks outside Iran. It amounts to more than :
* ONE BILLION US DOLLARS
* 4 BILLION EUROS
* 1 BILLION POUNDS STERLING
The full list contains names of some of the most prominent members of the Regime, including Speaker/Leader of the Parliament, Ali Larianji (16 milloin US dollars and 297 million Euros) and Mesbaah Yazdi (Spiritual/religious adviser to Supreme Leader Khamenei's son, and one of the most vocal mullahs in the country calling for harsh retribution against peaceful protestors) who has a total of 137 million US dollars, 110 million Euros and 65 million UK pounds stashed around the World.

The full list of the money that has been traced so far is given below. The information comes from a highly-respected and credible source who has a highly-placed role within the banking industry in the Middle East. For obvious reasons, his/her identity must remain protected.

Gholam Hossein Elham : 55.7 million USD
* 25m USD in Dubai
* 13m USD in Turkey
* 17m USD in Switzerland
* 0.7m USD in Beirut

S.H. Panahian: 11 million USD; 4 million Euros
* 11m USD in the Islamic Bank of Sharjeh
* 4m Euros in Malaysia

Masoud Kazemi: 49.2 million USD
* 45m Euros in Germany
* 4.2m USD in Dubai

Ali Hashemi Bahramani: 28.2 million USD; 11 million Euros
* 5.2m USD in Kuwait
* 11m Euros in Belgium
* 23m USD in Dubai
* An unknown amount in Switzerland

Mohamad Mohamadi: 29 million USD; 8 million Euros

* 12m USD in Dubai
* 17m USD in Kuwait
* 8m Euros in Turkey


Mehdi Ahmadi Nejad: 44 million USD; 63 million Euros

* 18m Euros in Belgium
* 45m Euros in Switzerland
* 44m USD in the Islamic bank at Sharjeh


Naziyeh Khamenehiee : 7 million USD; 65 million Euros, £122 million sterling

* 7m USD in Turkey
* 65m Euros in Germany
* 122m pounds sterling in Great BritainSadegh Mahsouli: 24 million USD; 17 million Euros

* 14m Euros in the United Arab Emirates
* 24m USD in Turkey
* 3m Euros in Malaysia


Mojtaba Khameneiee: 766 million USD; 2.2 BILLION Euros; £1 BILLION sterling; +

* 1 Billion pounds sterling in Great Britain (this has been blocked)
* 2.2 Billion Euros in Germany
* 766m USD in Qatar
* An unknown amount in Switzerland


See More
1 +
 
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to Siavash (@Siavash) Pinned comment
هم میهن ارجمند، آقا سیاووش! با سپاس فراوان از مهر شما به من. شما از من می خواهید درباره ی چیزی بنویسم که هیچ گوشه ی پنهانی ندارد. درآمدهای نفتی ی ایران در دوره ی پادشاهی ی 54 ساله ی دودمان پهلوی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار بود. درآمدهای نفتی ی ایران در این دوره ی 38 ساله ی بدبختی و آواری که بر سر کشور ما ریخته به بیش از هزار و دویست میلیارد دلار می رسد. این پول ها کلان که به دست آخوندهای مست افتاده، کجا رفته است؟ کسی در میان این اسلامیان نیست که در این دوران بچاپ، بچاپ دست اَش در غارت دارایی های مردم ایران نبوده باشد، حتا آن خاتمی ی بی آزرم. این ها را همه گان می دانند که این جماعت غارتگر اَند. نوشتن در این باره دردی از ما درمان نمی کند. مهم داشتن اراده ی ملی برای پایان دادن به این وضع دوزخی است. مهم داشتن وجدان ملی است، که ما ایرانیان از آن بهره مند نیستیم. شما برای اندک زمانی از دزدی میلیارد، میلیاردی ی این آخوند های بی دین بگذر و به این بیاندیش که چرا ایرانیان به ترکیه سفر می کنند و می پذیرند در مرز با بی احترامی ترکان عثمانی رو به رو شده و از کنار آن بی احترامی ها و کتک خوردن ها به آرامی بگذرند؟ اگر ملتی برای خود ارزش می داشت و به تاریخ خود ارج می گذاشت، گرفتار چنین دزدان بی ناموسی که خاک ایران را هم می فروشند، نمی شد. درد ِما در جای دیگر است. برای همه ی ایران دوستان وآزادیخواهان و دادباوران آرزوی پیروزی و بهروزی را دارم. پرویز مهرکوهی
See More
1 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
مابقی اسامی دزدان و جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران.

لطفا در مورد همه این دزدان به ملت ایران توضیح کافی‌ مرقوم فرمائید.
Hossein Ma`adi khah: 22 million USD; 45 million Euros

* 15m USD in Kuwait
* 45m Euros in Austria
* 7m USD in the United Arab Emirates


Isa Kalantari: 1.2 million USD; 3.2 million Euros

* 3.2m Euros in Belgium
* 1.2m USD in Italy


Hossein Taeb: 122 million USD; 42 million Euros

* 122m USD in the United Arab Emirates
* 42m Euros in Italy


Masoud Hajarian Kashani: 105.7 million USD

* 92m USD in Austria
* 13.7m USD in Qatar


Sardar Ahmad Vahidi: 219 million USD

* 32m USD in the United Arab Emirates
* 65m USD in Turkey
* 122m USD in Germany (this has been blocked)


Abas Kadkhodaiee: 39.1 million USD; 2.5 million Euros

* 2.5m EU in Italy
* 7.1m USD in Kuwait
* 32m USD in Dubai


Mojtaba Mesbaah Yazdi: 405 million USD; 55 million Euros

* 184m USD in Dubai
* 221m USD in the Alnakhl Corporation
* 55m Euros in Spain


Ali Mesbaah Yazdi 137 million USD; 110 million Euros; £65 million sterling

* 45m USD in the United Arab Emirates
* 17m USD in Turkey
* 65m Pounds sterling in Barclays Bank, Great Britain
* 75m USD in South Africa
* 110m Euros in Germany


Hessin Firouz Abadi: 505 million USD

* 320m USD in Malaysia
* 65m USD in the United Arab Emirates
* 103m USD in Kuwait
* 17m USD in Turkey
* Unknown amount in account in Switzerland


Parviz Fatah: 38 million USD; 5.2 million Euros

* 16m USD in Turkey
* 5.2m Euros in Turkey
* 22m USD in Switzerland


Hassan Shajooni: 124.7 million USD

* 66.5m USD in Dubai
* 39m USD in Kuwait
* 11.2m USD in Beruit
* 8m USD in Malaysia


H Asgar Oladi: 853 million USD; 120 million Euros

* 172m USD in Belgium
* 120m Euros in Germany
* 420m USD in the Alnakhl Company
* 42m USD in Turkey
* 219m USD in Malaysia
* Unknown amount in a secret bank account in Switzerland


Hossein Jannati: 470 USD

* 288m USD in Dubai
* An unknown amount in a bank in Turkey which has been guaranteed for 200m USD
* 150m USD in Japan
* 32m USD in Malaysia


Sakineh Khamenehie: 151 million USD
Esfandyar Rahim Mashaiee: 78.2 million USD

* 5.2m Euros in Germany
* 32m Euros in Italy
* 41m USD in Dubai


H Mohamadi Araghi: 50.8 million USD; 56 million Euros

* 48.4m USD in Dubai
* 2.4m USD in Beirut
* 56m Euros in Spain


Ali Akbar Velayati: 300 million USD; 6 million Euros

* 244m USD in Germany
* 6m Euros in Austria
* 56m USD in Malaysia


Mohamad Mohamadi Reyshahri : 410 million USD; 43 million Euros

* 241m USD in the Alnakhl Company
* 121m USD in Dubai
* 48m USD in Germany
* 43m Euros in Italy


Mohsen Hashemi Bahramani: 35 million USD; 65 million Euros


See More
1 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
قسمت چهارم،

مابقی اسامی دزدان و جنایتکاران اسلامی حکم بر ایران که اموال مردم ایران و طبقه کارگر را ربوده و

در بانک‌های خارجی‌ ذخیره کرده اند.
Hossein Mousavi Ardebili: 163 million USA

* 21m USD in Kuwait
* 110m USD in the United Arab Emirates
* 32m USD in Malaysia


Ali Mobasheri: 22.4 million USD; 7 million Euros

* 7m Euros in Austria
* 22.4m USD in the United Arab Emirates


Hossein Shariat Madari: 1.035 BILLION USD; 65 million Euros

* 225m USD in the United Arab Emirates
* 54m USD in the Alnakhl Company
* 65m Euros in HSBC Bank, Great Britain
* 156m USD in Malaysia
* 600m USD in St. Petersburg Bank, Russia


Hossein Shahmoradi: 127 million USD

* 56m USD in the United Arab Emirates
* 64m USD in Malaysia
* 7m USD in India


Kamran Daneshjou: 67 million USD

* 24m USD in Japan
* 43m USD in Malaysia


Davoud Ahmadi Nezhad: 63 million USD; 48 million Euros

* 55m USD in the United Arab Emirates
* 48m Euros in the United Arab Emirates
* 8m USD in the St. Petersburg Bank, Russia


Abdollah Araghi: 287 million USD

* 84m USD in the United Arab Emirates
* 127m USD in The Lebanon
* 76m USD in Malaysia
* An unknown amount in a secret account in Switzerland


Baha-odin Hosseini Hashemi: 125 million USD

* 45m USD in the United Arab Emirates
* 80m USD in Malaysia


Mohi Odin Fazel Harandi: 97 million USD

* 52m USD in Oman
* 45m USD in Saudi Arabia


Ahmad Jannati: 652 million USD; 450 Euros

* 450m Euros in Belgium
* 143m USD in the Alnakhl Company
* 124m USD in the United Arab Emirates
* 267m USD in Malaysia
* 118m USD in South Africa
* An unknown amount in a secret account in Switzerland


Ali Janati: 190 million USD; 55 million Euros

* 35m USD in the United Arab Emirates
* 155m USD in Turkey
* 55m Euros in Germany
* An unknown amount in a secret account in Switzerland


Hossein Safar Harandi: 58 million USD

* 38m USD in the United Arab Emirates
* 20m USD in Malaysia
* An unknown amount in a secret account in Turkey


Morteza Rafighdoust: 120 million Euros

* 120m Euros in Germany
* An unknown amount in a secret account in Switzerland


M H Parsa: 55 million USD

* 43m USD in Turkey
* 12m USD in Malaysia


Fatemeh Asgar Oladi: 59 million USD

* 43m USD in Qatar
* 16m USD in Turkey


Ali Akbar Mohtashemi: 410 million USD

* 125m USD in Sharjeh
* 85m USD in Kuwait
* 200m USD in Malaysia
* An unknown amount in a secret account in Switzerland


Yaser Bahramani Hashemi: 14 million USD; 24 million Euros

* 22m Euros in Germany
* 12m Euros in Austria
* 14m USD in the United Arab Emirates


Gholam Ali Haddad Adel : 57.4 USD

* 12m USD in Turkey
* 2.4m USD in Malaysia
* 43m USD in the United Arab Emirates
See More
0 +
 
Siavash Siavash (@Siavash) Pinned comment
قسمت سوم

اسامی مابقی دزدان و جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران که دارائی‌های طبقه کارگر را ربوده و

در بانک‌های سویس، کانادا، امارات.. و غیره پس انداز کرده‌اند


. Masoomeh Hashemi Samareh: 16.9 million USD

* 11m USD in Qatar
* 5.9m USD in Malaysia


Ali Larijani: 16 million USD; 297 million Euros

* 185m Euros in Austria
* 16m USD in the United Arab Emirates
* 112m Euros in Malaysia


Abas Akhondi: 14.2 million USD

* 9m USD in the United Arab Emirates
* 5.2m USD in the Bank of Beruit


Mohsen Rafighdoust: 265 million USD

* 129m USD in Belgium
* 44m USD in Kuwait
* 92m USD in Malaysia


Hamid Hosseini: 30 million USD; 82 million Euros

* 30m USD in Malaysia
* 82m Euros in Spain


Mohamad Hosseini: 24 million USD; £11 million sterling

* 14m USD in the United Arab Emirates
* 7m USD in Kuwait
* 3m USD in Turkey
* 11m Pounds Sterling in Great Britain


Mahmoud Hosseini: 14.6 million USD

* 3.2m USD in Turkey
* 11.4m USD in Kuwait


Mojtaba Hashemi Samareh: 200 million USD; 28 million Euros

* 28m Euros in Spain
* 76m USD in the United Arab Emirates
* 124m USD in Malaysia


Kamran Daneshjou: 7.2 million USD; 76 million Euros

* 76m Euros in Austria
* 7.2m USD in Malaysia


Ahmad Reza Radan : 284 million USD

* 98m USD in the United Arab Emirates
* 65m USD in Kuwait
* 121m USD in South Africa


Yadollah Javani: 27 million USD; 23 million Euros

* 22m USD in United Arab Emirates
* 5m USD in India
* 23m Euros in Portugal


Gholam Reza Fayaz: 105.9 million USD

* 65m USD in Malaysia
* 40.9m USD in Kuwait


Ali Reza Fayaz: 23 million USD; 24 million Euros

* 23m USD in the United Arab Emirates
* 17m Euros in Turkey
* 7m Euros in Italy


Ali Mobasheri: 61 million USD; 12 million Euros

* 12m Euros in Belgium
* 19m USD in Malaysia
* 42m USD in Kuwait


Mohamad Naghdi: 90 million USD; 142 million Euros

* 142m Euros in the United Arab Emirates
* 24m USD in the United Arab Emirates
* 66m USD in Malaysia


Farhad Daneshjou: 7.9 million USD

* 2.3m USD in the United Arab Emirates
* 5.6m USD in Turkey


Khosro Daneshjou: 18 million USD

* 11m USD in Turkey
* 7m USD in the Czech Republic


Hamid Hosseini: 32.2 million USD

* 4.2m USD in Malaysia
* 28m USD in the United Arab Emirates
Mohamad Bagher Kharazi: 248 million USD

* 120m USD in Lebanon
* 86m USD in the United Arab Emirates
* 42m USD in Barclays Bank, South Africa


Mehdi Hashemi Samareh: 49.7 million USD

* 5.7m USD in Turkey
* 44m USD in Kuwait


Hamid Rasay: 76 million USD; 32 million Euro; £18 million sterling

* 62m USD in Hungry
* 32m Euros in Germany
* 18m Pounds Sterling in Great Britain
* 14m USD in the United Arab Emirates
See More
0 +
 
More