کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

43 +

دوازدهمین دورهٔ انتصاباتِ ریاستِ ناجمهوری ایران در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار خواهد شد.