فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز

52 +

هموطن نوروز تو پیروز باد

 ای وطن هر روز تو نوروز باد

2 comments

Best   /  Newest   /  Oldest
iraj iraj (@iraj)
مگذران روز سلامت بملامت‌ای حافظ چه توقع ز جهان گذران میداری.
سال نو مبارک
See More
0 +
 
sedaye_man sedaye_man (@sedaye_man) replied to iraj (@iraj)
Thank You.
See More
0 +
 
More