ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست

22 +

در هفته ی گذشته، در خاورمیانه ی پر تنش و آشوب دو تحریف تاریخی ی آشکار، گستاخانه و دهشتناک از سوی دو سیاست پیشه ی بی پروا و بی آزرم انجام گرفت. نخست ناتنیاهو به تحریف تاریخ ایران دست یازید تا مردم مهمان نواز ایران را آدمکش و کشتارگر جلوه دهد. و اینسان بود مشت صهیونیست هایی که برای چندین دهه به دروغ و از سر ِ نیرنگ کوروش، کوروش کرده و نام همیشه نیک ِ پدر ِ مردم ایران را مثلا پاس می داشتند، باز شد، تا آن کس می تواند پند گیرد که کس نخارد پشت من، به ویژه اگر آن کس ِ ناکس یک صهیونیست باشد و پایبند به هیچ چیز مگر قدرت و یک ایدئولوژی ی واپسگرایانه.

تا آن هنگام که می شد ما را دوشید، خوب بودیم و ارجمند. آن زمان که جنگ ابزارهای خریداری شده از سوی محمد رضاشاه را، که اسراییل پولش را دریافت کرده ولی به جای تحویل به کشور ِ پادشاهی ایران، آن ها را دوباره فروشی نمود و به هندوستان تحویل داد، ما نیک مردمی بودیم. ما مردمی نیک بودیم زیرا چوبمان زدند، مالمان را بالا کشیدند و ما سدایمان در نیامد. و اینک که با یک دستگاه غارتگری که بر کشور ما فرمان می راند، دچار برخی تنش های سیاسی هستند، این تاریخ ما است که نخستین قربانی ی این رو در رویی می شود. و این ما هستیم که در برابر اقیانوس دروغ آهسته، آهسته به زیر آب فرو می رویم بی آنکه خود دریابیم.


پس از ناتنیاهو، دور به دست اردوغان افتاد تا شمشیر خلیفه اللهی اَش را بر روی تاریخ رزم مردم هلند و ایستاده گی ی هلندی ها در برابر سپاهیان هیتلر بکشد و با این کار ناشایست خویش بر سردی ی رابطه ی هلند و ترکیه بیافزاید.  

مارک روغوته، نخست وزیر هلند، که سر در گریبان انتخابات سراسر ی ی آن کشور در روز چهارشبنه پانزدهم مارس است، از اردوغان خواسته است برای توهین اَش به مردم هلند پوزش خواهی کند. او افزوده است: هیچ بهانه ای برای چنین گونه سخن گفتنی پذیرفتنی نیست و بهتر است که برای آنچه در گذشته انجام داده اند پوزش بخواهد. اشاره ی نخست وزیر هلند به کشتار بیش از یک و نیم میلیون ارمنی بود که در دوران جنگ ِ جهانی ی یکم و با همکاری ی دولت عثمانی و دسته های اجیر شده ی کُردهای آن کشور انجام گرفت. او همچنین از مردم کشور اَش خواست که خونسرد بمانند و افزود بیشترین ِ ترک تباران هلند در آن کشور جا افتاده اند و به ارزش های هلند پایبندند. او گفت: این درست نیست که اردوغان با هلندی های ترک تبار چنان سخن بگوید که گویی آن ها هنوز شهروندان ترکیه هستند.

- شمار ترک تباران هلند به چهارسد هزار تن می رسد -. ولی دولت اردوغان برای همه پرسی اَش که به همه پرسی ی جمهوری ی اسلامی در دوازدهم فروردین 58 مانند است به رای این ترکان مثلا "جا افتاده" در کشورهای اروپایی نیاز دارد. گروهی از همین ترک های جذب شده در هلند، در روز یکشنبه به درگیری با پلیس هلند پرداختند که به دستگیری ی دوازده تن از ایشان و زخمی شدن یک پلیس هلندی انجامید!  


سخنان خشمگینانه اردوغان پس از آن گفته شد که دو وزیر بارگاه او پروانه ی سخنرانی برای ترکیه ای های باشنده در هلند را نیافتند. دولت هلند به بانویی که بر تخت وزارت خانواده ی ترکیه لم داده است و خود را از راه زمینی به هلند رسانیده بود، پروانه ی برگزاری ی نشست و سخنرانی را نداد. او هم در واکنش به این جلوگیری از سخنرانی، هلند را وامدار مهر خود کرد و هلند را کشوری فاشیستی دانست و سپس کمی هم درس مردمسالاری به جهانیان داد. وی چنان سخن گفت که گویی هلند بزرگترین زندان روزنامه نگاران است، نه ترکیه! دولت هلند همچنین از ورود هواییمای وزیر کارهای برونمرزی (خارجه) ترکیه به خاک خویش جلوگیری کرد. اردوغان در پاسخ به تهدید دولت هلند پرداخت و گفت: هلند بهای گزافی برای این رفتار خود خواهد پرداخت. مارک روغوته در پاسخ به اردوغان گفت: اگر ترکیه به چنین رفتارهایی ادامه دهد ما در باره ی برداشتن گام های پس از این خواهیم اندیشید. همه ی این بازی های اردوعان در زمانی روی داده که مردم هلند بیش از هر زمانی دیگر از مسلمانان دوری می جویند و اردوغان با رفتار نابخردانه ی خویش آب به آسیاب راست ترین ها در هلند ریخته است و می ریزد تا آنان در انتخابات فردا نیمی از کرسی های باهمآد لیبرال -دمکرات در مجلس آن کشور را براحتی از چنگ نخست وزیر هلند درآورند. اسلام عزیز همیشه هوادار واپسگراترین ها در هر گوشه ی جهان بوده است و صهییونیسم عزیز هم همیشه هوادار جنگ و خونریزی هایی است که آمریکا و غرب باید به نیابت بانک های جهانی و قدرت مالی ی صهیونیسم جهانی بنمایند.


پ. مهر.کوهی

سه شنبه، چهاردهم مارس 2017