شب يلدا

2 +

در باور نیاکان ما ایرانیان ؛ شب یلدا شب تولد خورشید است از خدا می خواهم وجودتان مثل خورشید گرمابخش دوستان و جامعه باشد

0 comments

More