تضاد فرقه‌ای شیعه و سنی که ریشه‌های چندصدساله دارد، طی سی سال گذشته در منطقه تشدید شده است و حالا جای «منازعه‌ اعراب و اسرائیل» را گرفته است، به‌خصوص در عراق، سوریه و لبنان که کانون رقابت سیاسی بین ایران و عربستان سعودی محسوب می‌شوند.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More