محمد مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران آذر ۱۳۷۷ در جریان قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران به قتل رسید.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More