در روزهای منتهی به روز دانشجو، گروه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف در اعتراض به سیاست‌های دولت در عرصه آموزش عالی تجمع کردند. همزمان ۳۲ شورای صنفی دانشگاه‌های ایران نیز به مناسبت روز دانشجو، بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن مطالبات صنفی خود را مطرح کرده‌اند.

0 comments

More