در روزهای منتهی به روز دانشجو، گروه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف در اعتراض به سیاست‌های دولت در عرصه آموزش عالی تجمع کردند. همزمان ۳۲ شورای صنفی دانشگاه‌های ایران نیز به مناسبت روز دانشجو، بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن مطالبات صنفی خود را مطرح کرده‌اند.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More