آسکسوالیته به عنوان شکلی از هویت جنسی توصیف می‌شود که به طور روزافزون طی دهه اخیر به رسمیت شناخته شده است. آسکسوالیته عموماً به مثابه فقدان تجربه‌ گرایش جنسی تعریف شده است. بازشناسی آسکسوالیته جنبه‌های بسیاری از فهم کنونی‌مان از سکسوالیته را پیچیده‌تر می‌سازد و پرسش‌های مهمی را درباره نحوه مطالعه آن مطرح می‌کند.

یادداشت مترجم: در زبان فارسی برای Asexuality معادل‌های بی‌جنس‌گرایی، هیچ‌جنس‌گرایی، بی‌گرایش جنسی، آمیزش ناخواهی، جنس‌ناگرایی، آسکشوالیتی ذکر شده است. اما از آن جایی که هنوز ابعاد متنوع و گوناگون این پدیده هنوز بررسی نشده است باید در نام‌گذاری احتیاط کرد زیرا نام‌ها ممکن است تقلیل‌گرا باشند و مانند معادل‌های بالا به نحوی جنبه‌ای از این پدیده را در نظر نگیرند و فقط بر شباهت‌هایی تاکید کنند که هنوز معلوم نیست واجد آن نیز هستند یا نه. به همین دلیل، نگارنده ترجیح می‌دهد از معادل «آسکسوالیته» برای واژه Asexuality استفاده کند که هنوز در فارسی بار معنایی خاصی نیافته است. بررسی این موضوع را در مقاله‌ای دیگر پی خواهم گرفت.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More