زنده یاد رفیق رحمان نژاد چون شهابی درخشان از نور ، کوتاه ، در آسمان درخشید و رفت.
برخی از آدمها،،،، آب اند بر خشکی خاک،،،،،،، لبخند بر لب شکسته دلی،،،،،،، نوازش بر سرنگاهی غمگین،،،،،،،، آواز بر لب سرود خوانی،،،،،،،،حق جو در طلب آزادی،،،،،،،،،،پرواز بر بال شکسته،،،،،،،،،شهاب، درخشان از نور،،،،،چنین انسانهای جاودانه اند همچون صدا . صدا هرگز نمی‌میرد همانگونه که عشق جاودانه است. خرمی و سبزی جاودانه است. همانگونه که شقایق، سرخی دشت است در صبح غمگین رفتنش،
یاد عزیزت گرامی .
مریم ،تورنتو

July,15,2017Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
Kargar Kargar (@Kargar) Pinned comment
اطلاعیه 'اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران'

در رابطه با درگذشت ناگهانی و اندوه ناک رفیق رحمان نجات

طبقه کارگر ایران یکی از یاران ثابت قدم خود را از دست داد.

در حیرت و ناباوری اطلاع یافتیم که روز جمعه ۱۴ جولای ۲۰۱۷، رفیق رحمان نجات در شهر سلیمانیه، کردستان عراق، در اثر یک حادثه ناگوار جان خود را از دست داد.

رفیق رحمان نجات بیش از ۱۵ سال از اعضای اتحاد بین المللی و از فعالین و همکاران صمیمی، دلسوز و توانای ما در کانادا بود. خبر جان باختن دردناک و شوک آور رفیق رحمان ما را در اندوهی عمیق فرو برده است. رفقای ما در کانادا که سالهای سال با رفیق رحمان از نزدیک و بطور روتین و روزمره همکاری، رفاقت و دوستی داشته اند بیش از همه ما در بهت، ناباوری و سوگ به سر میبرند.

رحمان نجات یکی از فعالین صدیق و صمیمی جنبش کارگری بود و همزمان به عنوان فعال قدیمی جنبش کمونیستی ایران مورد احترام همیشگی هزاران انسان شریف و مبارز از کانادا تا اروپا و خاورمیانه بود. رفیق رحمان نجات، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بود و سالیان طولانی در صفوف این حزب و کومه له همچون رفیقی محبوب، تاثیر گذار و بسیار توانا مبارزه کرده بود.

ما به زودی و در فرصت مناسب، بیشتر در مورد زندگی پربار رحمان خواهیم گفت و یادش را آنچنان که شایسته یار،همراه و مبارزی چون اوست گرامی خواهیم داشت.

ما درگذشت نابهنگام، دلخراش و دردناک رفیق رحمان نجات را به حزب کمونیست ایران، به کلیه رفقا و یاران اتحاد بین المللی، به ویژه رفقای کانادا، به آرام بسیار عزیز، به رفیق مینوی گرامی و نیز به کلیه فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی و دوستان و بستگان رحمان نجات تسلیت می گوییم.

درود بر رحمان نجات

یادش گرامی و راهش پررهرو باد!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۵ جولای ۲۰۱۷
See More
0 +
 
More