رئیس انجمن جنگلبانی ایران می‌گوید در چهار سال گذشته دو میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس خشک شده است.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More