رئیس انجمن جنگلبانی ایران می‌گوید در چهار سال گذشته دو میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس خشک شده است.

0 comments

More