ایران بار دیگر دستخوش ناآرامی شد، و موج اعتراض، با رنگی بسیار ضددینی، شهرهای زیادی در این کشور را در برگرفت. بر خلاف سال ۲۰۰۹، ناظران معتقد‌ اند که این بار «مردم واقعاً در خیابان» بودند؛ و از دوگانه اصلاح‌طلب-اصولگرا فراتر رفتند. حرف از بیش از بیست کشته و هزاران بازداشتی است.Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins

0 comments

More