به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ امروز ۱۲ آذر ماه زندانی سیاسی تبعیدی بلوچ محمدصابر ملک رئیسی پنجمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند.
وی که از ۱۷ سالگی در زندان و تحت شکنجه بوده است؛ روز ۸ آذر ماه در زندان مرکزی اردبیل با اشکال تراشی رئیس حفاظت زندان مرکزی اردبیل (پرویز صورآذر) به بند ۸ (قرنطینه) این زندان منتقل شد. وی در ابتدا با بسته شدن با دستبند و پابند به میله فلزی با چوب و شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سپس توسط زندانیان عامل رئیس حفاظت زندان مورد حمله قرار گرفت. در این حمله که با جسم سخت صورت گرفته بود سر و صورتش به شدت آسیب دیده و احتمالا استخوان صورت وی (زیر چشمان) شکسته است.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More