نوزدهمین سال قتل فروهرها در تهران با حضور گسترده مردم، دو ساعت سکوت و خواندن سرود ای‌ ایران برگزار شد. شبکه‌های مجازی نیز با هشتگ سکوت با این مراسم اعلام همبستگی کرده بودند.

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) Pinned comment
نوزده سال و دو ساعت سکوت (برای سالمرگ فروهرها)

.
See More
0 +
 
More