می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت.
غفلت تمام‌ عیارِ نیروهای اصلاح‌ طلب از چالش‌ های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌ راستی را مهیا کرد.
بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌ جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌ جمهوری احمدی‌ نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌ اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌ جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌ و هشت درصدی را کسب کرد:
پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌ عنوان جمعیت شدیداً رو به‌ رشد حاشیه‌ نشینان ذکر کرد.


Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More