دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفته راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها با مراجع مربوطه مکاتبه شده است.

0 comments

More