دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفته راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها با مراجع مربوطه مکاتبه شده است.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More