زندانيان سیاسی عقیدتی بند زنان محبوس در زندان اوين، صنايع دستی خود را به زلزله‌زدگان كرمانشاه هديه دادند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی بند زنان زندان اوین با فروش کارهای هنری که خود٬ آنها را با دستان خود تهیه کرده بودند؛ به هموطنان زلزله زده کرمانشاه کمک کردند.

0 comments

More