توحید نجفی در دیترویت آمریکا زندگی می کند. پس از وقوع زلزله کرمانشاه او مانند خیلی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، تصمیم گرفت راهی برای کمک کردن به زلزله زدگان پیدا کند. راه حل، راه اندازی یک کمپین فیسبوکی برای جمع آوری کمک های نقدی بود. کمپینی که موفق بود و در طول دو روز موفق به جمع آوری ۲۰۰هزار دلار شد.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More