کتاب روزنامه‌نگاری در ایران: از رسالت تا حرفه (مرداد ١٣٥٦- تیر ١٣٨٤) نوشتهٔ حسین شهیدی، به گفتهٔ ادبا، سرانجام به حلیهٔ طبع آراسته گشت.

در هفت دههٔ گذشته اهل تحقیق در زمینهٔ تاریخ جراید ایران متونی معتبر و ارزشمند در برابر داشته‌اند. این کتاب تازه‌ترین آنهاست و امید که آخرین نخواهد ماند.

امیدی در حد یقین. شیوهٔ نگارش مدرس فقید الهام‌بخش متنهای دیگری خواهد شد، هم در این زمینه و هم در نگاه به وقایعی که مربوط به گذشته است اما هرآنچه ثبت شود بسیار محتمل است که فراموش‌ نشود.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) Pinned comment
به مناسبت انتشار کتاب «روزنامه نگاری در ایران» تالیف دکتر حسین شهیدی در ساعت ۱۷ شنبه ۱۱ آذر شبی از شب‌های بخارا به بررسی کتاب «روزنامه نگاری در ایران» اختصاص داده شده است.

به گزارش رویداد فرهنگی، دکتر حسین شهیدی ( ۱۳۹۳-۱۳۳۳)، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، ایرانی بود و جهانی زیست. در دانشگاه‌های خاورمیانه و انگلستان و موسسه‌های خبرگزاری بزرگ جهان تدریس کرد. با نزدیک به بیست سال کار عملی در تهیه خبر، تولید برنامه‌های رادیویی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به پژوهش در روزنامه‌نگاری ایران و یافتن راه‌کارهایی در ارتقا این حرفه پرداخت.حاصل پژوهش خود را در کتاب روزنامه‌نگاری در ایران، از رسالت تا حرفه، برای روزنامه‌نگاران ایرانی و علاقمندان به تاریخ معاصر ایران، به جا گذاشت. شب حسین شهیدی به منظور بررسی آرا و اندیشه های این اندیشمند برجسته ایرانی و معرفی اثر او بر پا می شود.

در این مراسم  هادی خانیکی، محمد قائد، حسن نمک دوست، یونس شکر خواه، محمد هاشم اکبریانی، شکوفه شهیدی سخنرانی خواهند کرد. همچنین پیام های همسر ایشان (رویا جهان بین) ، محمد علی همایون کاتوزیان و عارف حجاوی قرائت می شود.

نشانی: خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی.


www.nashredaneh.com/
See More
0 +
 
More