ساعتی بعد از آن که فرمانده سپاه «ختم فتنه ی ۹۶» را اعلام کرده بود، معترضان در برخی شهرهای کشور هفتمین شب اجتماعات اعتراضی را آغاز کردند.
تهران را به زور سرنیزه و تبدیل کردن به شهری پادگانی آرام نگاه داشته اند، به علت قطع اینترنت و از کار افتادن شبکه های اجتماعی، بسیاری از ارتباطات مختل شده و صدای برخی از اعتراضات و تجمعات به گوش دیگران نمی رسد،
علیرغم این اما گزارش هایی از تظاهرات اعتراضی در شهرهای ملایر، نوشهر، اهواز، دزفول، گوهردشت کرج، کازرون، سبزوار، مسجد سلیمان و جوق آباد اصفهان منتشر شده است.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) Pinned comment
تسخیر خیابان توسط جوانان قیامی و فرار نیروهای سرکوبگر.جوق آباد اصفهان یکساعت قبل. #آتش_جواب_آتش
See More
1 +
 
More