حیف شد، خشکید او را شاخ و برگ...

41 +

https://vahabhakimian.blogspot.comعاقبت روزی شناسندم که من،

نیستم دیگر در این خاک گران!

نیستم دیگر سزاوار زمین!

می گشایم پر به عرش بی کران.


مردمان گویند روزی بعد من؛

پیکر مردی گذشت از کوی مرگ...

بد تناور ساقۀ بالای او...

حیف شد خشکید او را شاخ و برگ.


جرگه ای گویند: از دریای عشق

پر شد آخر جام مستی های او...vahabhakimian.blogspot.com

با غروری سخت و کبری آهنین،

عاقبت پوسید هستی های او.


پاره ای گویند: در مرداب حزن

می سرود او نغمۀ مستانه را...

ناگهان موجی گذشت از روی او

نقش بر آبش نمود پیمانه را.


تا که هستم، کس نداند من که ام!

شکوه هایم از برای چیست! چیست؟

تا گزارم سر به سودای اجّل،

مویه بردارند که؛ چون او نیست! نیست.
Boosters

Members who have given this post a Boost with their Coins
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

4 comments

Best   /  Newest   /  Oldest
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) Pinned comment
من، نوشته هایم را تقدیم می کنم به:آنان که نمی دانند دوستشان دارم!
و...
آنها که نمی دانم دوستم دارند.
See More
3 +
 
Dakho Dakho (@Dakho) Pinned comment
با عرض ادب و سلام خدمت جناب حکیمیمان
و سپاس از درج شعری زیبا در این سایت.
حمل بر گستاخی نشود اما مثل اینکه در خط چهارم واژهء "عرش" اشتباهًا "ارش" چاپ شده است.
منتظر آثار دیگر از شما.
See More
2 +
 
vahabhakimian Vahab Hakimian (@vahabhakimian) replied to Dakho (@Dakho) Pinned comment
با تشکر فراوان از توجهتان، در اولین فرصت تصحیح خواهد شد.
See More
1 +
 
ashianeh ashianeh (@ashianeh) Pinned comment
سپاس فراوان از سروده پر معنا.
See More
0 +
 
More