ایران با ارجاع موضوع به حکمیتی که داوری آن به یک نهاد سوئیسی واگذار شد، علیه اسرائیل اقامه دعوا کرده است. به رغم اینکه اسرائیل هرگز در پروسه قضایی یاد شده حاضر نشده، طرف سوئیسی در سال های اخیر اسرائیل را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار اصل پول و غرامت دیر کرد به ایران، محکوم کرده است.
حال پرسش این است که اگر جمهوری اسلامی کشوری به نام اسرائیل را مجعول دانسته و هویت وجودی آن را حتی در مرزهای پیش از ۱۹۶۷انکار می کند، چگونه می تواند علیه کشوری که "موجودیت" ندارد اقامه دعوای حقوقی کند؟ به بیان دیگر، چگونه جمهوری اسلامی کمک های اسرائیل به زلزله زدگان را رد می کند ولی از 15 سال پس از انقلاب اسلامی تقاضای دریافت اصل پول و غرامت دیرکرد نفت فروخته شده به اسرائیل دارد؟
اگر مواجهه با اسرائیل در آوردگاه ورزشی تأیید موجودیت اسرائیل است آیا اقامه دعوای حقوقی علیه اسرائیل در یک دادگاه تأیید موجودیت آن نیست؟
جمهوری اسلامی دیرزمانی است اسرائیل را به رسمیت شناخته است.
Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More