فریاد "مرگ بر بسیجی" هزاران ایرانی در ورزشگاه "تختی" تهران

2 +
Source: Youtube


در روز 19 مرداد 1396، در جریان بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه "تختی" تهران، هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه با فریاد "مرگ بر بسیجی" نفرت خود را از رژیم جمهوری اسلامی ابراز کردند.
تماشاگران، همچنین با شعارهای "بسیجی حیا کن، ورزشکار رو رها کن" و "فوتبال با سیاست نمی خوایم"، نشان دادند که ایرانیان از دخالت مزدوران رژیم در ورزش کشور بیزارند.
به تازگی، محروم سازی دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از سوی مقامات حزب اللهی وزارت ورزش رژیم، به خاطر بازی در برابر یک تیم اسرائیلی، خشم بسیاری از مردم ایران را برانگیخته است.


Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More