پس از گذشت دوشب از زلزله در غرب کشور شب گذشته نیز مردم زلزله زده در سرمای صفر درجه شب را در خیابانها و پارکها بدون سرپناه و چادر گذراندند.

0 comments

More