آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، هم‌زمان با نودوپنجمین روز اعتصاب غذای محمد نظری، نامه‌ای را منتشر کرده و در آن نسبت به وقوع «حادثه‌ای ناگوار» برای هم‌بندی‌اش هشدار داده است.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

1 comment

Best   /  Newest   /  Oldest
Zendanian Zendanian (@Zendanian) Pinned comment
سعید شیرزاد: محمد نظری می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند آورد؟
محمد نظری، بی‌کَس‌ترین زندانی شهر

See More
16 +
 
More