یک زن زلزله‌زده در این ویدیو از نابسامی کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه خبر می‌دهد. نابسامانی در توزیع کمک‌ها، چادرهای بی‌میله و عدم دسترسی برخی از زلزله‌زدگان به کمک‌های مردمی.

Writers, creators, commenters and curators get paid when people like you Boost their content. Learn More...

0 comments

More