به‌رغم زلزله وکشته شدن شمار زیادی ازهموطنان، صبح دوشنبه ۲۲ آبان ۴ زندانی را در ارومیه اعدام کردند!

21 +

.اعدام شدگان همگی اهل میاندوآب بودند: قباد مرادی، مرتضی قلی پور، مهدی حاجی‌زاده و رامین عشقی

0 comments

More