Top   /  New
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
آتنا_دایمی و #گلرخ_ایرایی در زندان #قرچک از پدیرش چادر برای ملاقات با خانواده امتناع کردند و بعد از معطلی خانواده ها سرانجام بدون چادر به ملاقات آمدند!
See More
81 +

Humanrights-ir
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
سعید شیرزاد: محمد نظری می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند آورد؟
محمد نظری، بی‌کَس‌ترین زندانی شهر

See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Free Narges Mohammadi
.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی : بچه من , زیر شکنجه کشته شد!


. ... Read more
See More
4 +

Javanehha
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
پیام مادر زندانی سیاسی آتنادائمی در حمایت از خانم شهناز اکملی مادر شهید راه آزادی مصطفی کریم بیگی

تقدیم به مادر شجاع مصطفی کریم بیگی مادر صدای آزادی خانم شهناز اکملی

. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
A Hunger Striker's Last Letter
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
وصیت‌نامه سهیل عربی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک، با صدای این زندانی سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین

♦️ هیچ‌کس نیست که من را یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمان شویم
♦️ روزی می‌رسد که سرزمین‌مان دیگر توسط پیشانی‌های ریاکار اداره نمی‌شود
♦️ من را در اتاق یکِ بند ۳۵۰ زندان اوین دفن کنید


بدرود زندگی. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Iranian "Bobby Sands!"
See More