Top   /  New
4 +

Javanehha
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Free Narges Mohammadi
.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی : بچه من , زیر شکنجه کشته شد!


. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
پیام مادر زندانی سیاسی آتنادائمی در حمایت از خانم شهناز اکملی مادر شهید راه آزادی مصطفی کریم بیگی

تقدیم به مادر شجاع مصطفی کریم بیگی مادر صدای آزادی خانم شهناز اکملی

. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
آنچه پشت پرده اعدام ریحانه گذشت در گفتگو با ایرج مصداقیSee More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
A Hunger Striker's Last Letter
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
وصیت‌نامه سهیل عربی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک، با صدای این زندانی سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین

♦️ هیچ‌کس نیست که من را یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمان شویم
♦️ روزی می‌رسد که سرزمین‌مان دیگر توسط پیشانی‌های ریاکار اداره نمی‌شود
♦️ من را در اتاق یکِ بند ۳۵۰ زندان اوین دفن کنید


بدرود زندگی. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Iranian "Bobby Sands!"
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
با حمایت خود از این زندانیان. صدای این بی صدایان باشیم

.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

چو در جهان قیود بندگی
اگر فتد به پای مردمی

به دست تو است
به رای مشت تو است

رهایی جهان ز طوق جور و ظلم

به پا کنیم قیام مردمی
رها شویم ز قید بندگی

چو در جهان قیود بندگ ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
دعوت به گردهمایی در برابر ساختمان مرکزی اتحادیهء اروپا
دوشنبه ۲۸ آگوست ۲۰۱۷ - ساعت دوازده و نیم
با شرکت خود, پژواک فریاد زندانیان سیاسی باشید

.
See More
42 +

Gooya