Top   /  New
72 +

Hra-news
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
نامه تنی چند از خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی خطاب به گلرخ ایرایی و سهیل عربی

فرزندان عزیزمان گلرخ ایرایی و سهیل عربی!

تپش قلبهایمان را حس میکنید؟ امواج نگرانی مان را از پس دیوارهای بلند زندان دریافت میکنید؟ چشمهای گریانمان را که برای زنده ماندن شما بارانی ست درک میکنید؟
شما جوانانی ا ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
گرسنگی‌ات را پایان ده؛ بخشی از نامه سعید شیرزاد به گلرخ ایرایی و درخواست پایان دادن به اعتصاب غذا

سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج که در چهارمین سال حبس خود به سر می‌برد، به گلرخ ایرایی کنشگر مدنی در اعتصاب غذا نامه‌ای سرگشاده نوشته است، او در این نامه از خانم ایرایی خواسته به اعتصاب غذ ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
مادر سهیل عربی نیز امروز در مقابل زندان اوین بازداشت شد
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
چطور می توانند مادری را که نگران جان فرزندش است با با شوکر ضرب و شتم کنند؟
واقعا هیچ مرزی برای سفاکی باقی نگذاشته اند.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
اطلاعیه سازمان مبازره برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران در مورد دستگیری مادر و خواهر اتنا دائمی

مردم آزادیخواه و برابری طلب
امروز سه‌شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶ خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله خانواده اتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی و همچنین خانواده های دستگیرشدگان قیام دی ماه ۹۶ و نیز خ ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
آتنا_دایمی و #گلرخ_ایرایی در زندان #قرچک از پدیرش چادر برای ملاقات با خانواده امتناع کردند و بعد از معطلی خانواده ها سرانجام بدون چادر به ملاقات آمدند!
See More
81 +

Humanrights-ir
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
سعید شیرزاد: محمد نظری می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند آورد؟
محمد نظری، بی‌کَس‌ترین زندانی شهر

See More
4 +

Javanehha
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Free Narges Mohammadi
.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی : بچه من , زیر شکنجه کشته شد!


. ... Read more
See More