Top   /  New
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
مادر سهیل عربی نیز امروز در مقابل زندان اوین بازداشت شد
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
چطور می توانند مادری را که نگران جان فرزندش است با با شوکر ضرب و شتم کنند؟
واقعا هیچ مرزی برای سفاکی باقی نگذاشته اند.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
اطلاعیه سازمان مبازره برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران در مورد دستگیری مادر و خواهر اتنا دائمی

مردم آزادیخواه و برابری طلب
امروز سه‌شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶ خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله خانواده اتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی و همچنین خانواده های دستگیرشدگان قیام دی ماه ۹۶ و نیز خ ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
آتنا_دایمی و #گلرخ_ایرایی در زندان #قرچک از پدیرش چادر برای ملاقات با خانواده امتناع کردند و بعد از معطلی خانواده ها سرانجام بدون چادر به ملاقات آمدند!
See More
81 +

Humanrights-ir
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
سعید شیرزاد: محمد نظری می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند آورد؟
محمد نظری، بی‌کَس‌ترین زندانی شهر

See More
4 +

Javanehha
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Free Narges Mohammadi
.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی : بچه من , زیر شکنجه کشته شد!


. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
پیام مادر زندانی سیاسی آتنادائمی در حمایت از خانم شهناز اکملی مادر شهید راه آزادی مصطفی کریم بیگی

تقدیم به مادر شجاع مصطفی کریم بیگی مادر صدای آزادی خانم شهناز اکملی

. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
آنچه پشت پرده اعدام ریحانه گذشت در گفتگو با ایرج مصداقیSee More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
A Hunger Striker's Last Letter
See More