Top   /  New
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
سعید شیرزاد: محمد نظری می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند آورد؟
محمد نظری، بی‌کَس‌ترین زندانی شهر

See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Free Narges Mohammadi
.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی : بچه من , زیر شکنجه کشته شد!


. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
پیام مادر زندانی سیاسی آتنادائمی در حمایت از خانم شهناز اکملی مادر شهید راه آزادی مصطفی کریم بیگی

تقدیم به مادر شجاع مصطفی کریم بیگی مادر صدای آزادی خانم شهناز اکملی

. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
آنچه پشت پرده اعدام ریحانه گذشت در گفتگو با ایرج مصداقیSee More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
A Hunger Striker's Last Letter
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
وصیت‌نامه سهیل عربی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک، با صدای این زندانی سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین

♦️ هیچ‌کس نیست که من را یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمان شویم
♦️ روزی می‌رسد که سرزمین‌مان دیگر توسط پیشانی‌های ریاکار اداره نمی‌شود
♦️ من را در اتاق یکِ بند ۳۵۰ زندان اوین دفن کنید


بدرود زندگی. ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
Iranian "Bobby Sands!"
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
با حمایت خود از این زندانیان. صدای این بی صدایان باشیم

.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

چو در جهان قیود بندگی
اگر فتد به پای مردمی

به دست تو است
به رای مشت تو است

رهایی جهان ز طوق جور و ظلم

به پا کنیم قیام مردمی
رها شویم ز قید بندگی

چو در جهان قیود بندگ ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
دعوت به گردهمایی در برابر ساختمان مرکزی اتحادیهء اروپا
دوشنبه ۲۸ آگوست ۲۰۱۷ - ساعت دوازده و نیم
با شرکت خود, پژواک فریاد زندانیان سیاسی باشید

.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Ash (@Ash) on Pinned comment
Keeping hope takes considerable amount of courage. Though disposition has some attributes affecting courage, there are also issues of moral resources,...
Ernst Bloch has some observation on the topic, see below.
And before you write off our whole existence in your diasporic, dispirited despair, do ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
سلطنت طلبانِ پست فطرتِ جنایتکار تا زمانی که در قدرت بودند دستشان آلوده به خون زندانیان سیاسی بود, اکنون اشک تمساح ریخته و ادعای 'همبستگی' با مردم ایران دارند.
در حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت تا ابد دهر قابل محاکمه است.
جنایات رژیم ستم شاهی علیه بشریت در ایران از روز اول کودتای ننگین در ۲۸ مرداد ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
در حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت تا ابد دهر قابل محاکمه است.
جنایات رژیم ستم شاهی علیه بشریت در ایران از روز اول کودتای ننگین در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد و تا آخرین روزهای فرارش از ایران ادامه داشت.
و این حقیقتی بدیهی است برای همگان, به جز مشتی شاه اللهی پست فطرت, ساواک پرست, بی همه چیز, خائن, وطن ف ... Read more
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
این "عاری از مهر" پست فطرت بود که سنت ننگین قتل رسمی نوجوانان ما را پایه ریخت.
این "حکم" بیدادگاه سلطنتی بود که در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۵۱ مهدی رضایی را پس از محكوم کردن به دو بار اعدام, تیرباران کردند.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
زندانی سیاسی, بانو هنگامه شهیدی هیچ ربطی به رژیم ستم شاهی ندارد.
استفادهء ابزار گونهء سلطنت طلبان پلشت از این فضای مجازیء که برای دفاع از عزیزان ماست, بار دیگر گوهر و چهرهء پست فطرتانه و پلشت این جانیان سلطنتی را به نمایش میگذارد.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
استفادهء ابزار گونهء سلطنت طلبان جنایتکار از این فضای مجازیء که برای دفاع از عزیزان ماست, امری غیر اخلاقی, زشت و نادرست می باشد.
چنین برخوردی بار دیگر گوهر و چهرهء پَست و پلشت این جانیان سلطنتی را به نمایش میگذارد.
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
رژیم ستم شاهی بدترین نمونهء یک سگ هار استعمار, و حکومتی به غایت فاسد و قهار بر اساس پلیس-سیاسیِ ساواک و سیستم تک حزبی رستاخیز بود.
زندانیان سیاسی در ایران, چه قبل و چه پس از انقلاب, هیچگاه با طیف سلطنتی سر آشتی نداشته و همواره جنایات و خاستگاه ننگین این آدمکشان پست فطرت را افشا مینمایند.
استفاد ... Read more
See More