Zendanian
@Zendanian

Zendanian
Zendanian (@Zendanian)
71 Contents 4 Followers 0 Following 843 Tops
Member since
Oct 24, 2017

Top   /  New
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on
سعید شیرزاد: محمد نظری می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند آورد؟
محمد نظری، بی‌کَس‌ترین زندانی شهر

See More
3 +

Javanehha
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on
پیام مادر زندانی سیاسی آتنادائمی در حمایت از خانم شهناز اکملی مادر شهید راه آزادی مصطفی کریم بیگیتقدیم به مادر شجاع مصطفی کریم بیگی مادر صدای آزادی خانم شهناز اکملی. ...
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on
آنچه پشت پرده اعدام ریحانه گذشت در گفتگو با ایرج مصداقیSee More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on
A Hunger Striker's Last Letter
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on
وصیت‌نامه سهیل عربی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک، با صدای این زندانی سیاسی-عقیدتی محبوس در زندان اوین♦️ هیچ‌کس نیست که من را یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمان شویم

♦️ روزی می‌رسد که سرزمین‌مان دیگر توسط پیشانی‌های ریاکار اداره نمی‌شود

♦️ من را در اتاق یکِ بند ۳۵۰ زندان اوین دفن کنید

بدرود ...
See More
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on
Iranian "Bobby Sands!"
See More