Top   /  New
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
هم میهن ارجمند، آقا سیاووش! با سپاس فراوان از مهر شما به من. شما از من می خواهید درباره ی چیزی بنویسم که هیچ گوشه ی پنهانی ندارد. درآمدهای نفتی ی ایران در دوره ی پادشاهی ی 54 ساله ی دودمان پهلوی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار بود. درآمدهای نفتی ی ایران در این دوره ی 38 ساله ی بدبختی و آواری که بر سر کش ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
دوست گرامی! آیا ایرانی ها بودند که آن چهار هزار تن را در یازدهم سپتامبر کشتند؟ برداشت من از نوشته ی شما این است که بی گمان چنین بوده است! شاید شما بتوانید چیزهایی را در آن رویداد ببینید و بیابید که من توانایی ی دیدن آن ها را ندارم. از شما برای نداشتن چشمان تیزبینی مانند چشمان تیزبین شما، پوزش می خوا ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment

دوست نازنین و ارجمند! با سپاس از یادداشت و نقد شما. نگرش شما درباره ی طرح استیضاح ترامپ، همراه با ولی و اگر هایی است، که می تواند درست باشد یا نباشد. به باور من دمکرات ها و جمهوری خواهان سر و ته یک کاسه اند و از یک آبشخور نوش جان می کنند و نیرو می گیرند. نیروی پشت ِ سر هر دو جریان نیز هم قدرت سرمای ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
دوست مهربان، رنج کشیده، دردمند و ایران دوست من! بگذارید با واژه گانی مهربانانه تر با کسانی که ناآگاهند بزخورد کنیم. خویشکاری ی انسان آزاده ای چون شما، آگاهی بخشیدن است. کسی از شکم مادر نه سوسیالیست ِ انقلابی زاده می شود و نه هوادار سامانه ی پادشاهی و نه چون این آقای سیاووش ی هوادار ترامپ، که این یک ... Read more
See More