Top   /  New
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
هم میهن ارجمند، آقا سیاووش! با سپاس فراوان از مهر شما به من. شما از من می خواهید درباره ی چیزی بنویسم که هیچ گوشه ی پنهانی ندارد. درآمدهای نفتی ی ایران در دوره ی پادشاهی ی 54 ساله ی دودمان پهلوی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار بود. درآمدهای نفتی ی ایران در این دوره ی 38 ساله ی بدبختی و آواری که بر سر کش ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
دوست گرامی! آیا ایرانی ها بودند که آن چهار هزار تن را در یازدهم سپتامبر کشتند؟ برداشت من از نوشته ی شما این است که بی گمان چنین بوده است! شاید شما بتوانید چیزهایی را در آن رویداد ببینید و بیابید که من توانایی ی دیدن آن ها را ندارم. از شما برای نداشتن چشمان تیزبینی مانند چشمان تیزبین شما، پوزش می خوا ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment

دوست نازنین و ارجمند! با سپاس از یادداشت و نقد شما. نگرش شما درباره ی طرح استیضاح ترامپ، همراه با ولی و اگر هایی است، که می تواند درست باشد یا نباشد. به باور من دمکرات ها و جمهوری خواهان سر و ته یک کاسه اند و از یک آبشخور نوش جان می کنند و نیرو می گیرند. نیروی پشت ِ سر هر دو جریان نیز هم قدرت سرمای ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
دوست مهربان، رنج کشیده، دردمند و ایران دوست من! بگذارید با واژه گانی مهربانانه تر با کسانی که ناآگاهند بزخورد کنیم. خویشکاری ی انسان آزاده ای چون شما، آگاهی بخشیدن است. کسی از شکم مادر نه سوسیالیست ِ انقلابی زاده می شود و نه هوادار سامانه ی پادشاهی و نه چون این آقای سیاووش ی هوادار ترامپ، که این یک ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
دوست ارجمند، آزادیخواه من! هم اکنون متن نامه ی شما را خواندم. ازدیرکرد چند روزه در پاسخ به شما و این که چند روزی سری به این تارنما نزده ام پوزش می خواهم. من از زمانی که خود را شناخته ام، از 13، 14 ساله گی تا به امروز، هرگز و هیچگاه توهمی به محمدرضاشاه پهلوی نداشته ام. در همان آغاز سال های 1350، موضع ... Read more
See More
P.Mehrkohi P.Mehrkohi (@P.Mehrkohi) replied to ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
دوست گرامی! با سپاس از توجه شما به نوشته ی من، یادآوری می کنم در یک نوشته ی کوتاه نمی توان به همه ی سویه های یک پرسشواره ی اجتماعی و یا شخصیت یک آدم سیاسی پرداخت. نکته ای که شما به آن اشاره کرده اید، چگونه گی به گمراهی کشیده شدن سوسیالیسم در کوبا، پرسشواره ای است که از همان آغاز کارِ فیدل کاسترو نگا ... Read more
See More