MashGhasem
@MashGhasem

MashGhasem
MashGhasem (@MashGhasem)
2,526 Contents 19 Followers 0 Following 19,236 Tops
باغ اتحادیه
Member since
Oct 15, 2017

دروغ چرا؟تا قبر...آ.آ.آ.آ

Top   /  New
38 +

Radiozamaneh
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on
مرضیه- بوی جوی مولیاندر میان گلها...
See More
52 +

Javanehha
2 +

Radiozamaneh
2 +

Javanehha
7 +

Radiozamaneh
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on
چشم ها را باید شست/ سهراب سپهری/دکلمه:خسرو شکیبائی

هر کجا هستم، باشم

آسمان مال من است

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

چه اهمیت دارد

گاه اگر می رویند

قارچهای غربتمن نمی دانم

که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لا ...
See More
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on
کفشهایم کو / سهراب سپهری با صدای احمدرضا احمدیكفش‌هايم كو،

چه كسي بود صدا زد: سهراب؟

آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ.

مادرم در خواب است.

شب خرداد به آرامي يك مرثيه از روي سر ثانيه‌ها مي‌گذرد

و نسيمي خنك از حاشيه سبز پتو خواب مرا مي‌روبد.

بوي هجرت مي‌آيد:

بالش من پُر آواز پَر چلچله‌هاست ...
See More
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on
خانه دوست كجاست؟خانه ی دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار.

آسمان مکثی کرد.

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:"نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت آبی است.

می روی ...
See More
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on
استاد شهرام ناظری_ در گلستانه

در گلستانهدشت‌هایی چه فراخ!

کوه‌هایی چه بلند

در گلستانه چه بوی علفی می‌آمد!من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم:

پی خوابی شاید،

پی نوری، ریگی، لبخندی.

پشت تبریزی‌ها

غفلت پاکی بود که صدایم می‌زدپای نی‌زاری ماندم، باد می‌آمد، گوش دادم:

...
See More
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on
قایقی خواهم ساخت / سهراب سپهریقایقی خواهم ساخت

خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از این خاک غریب

که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق

قهرمانان را بیدار کند.قایق از تور تهی

و دل از آروزی مروارید،

همچنان خواهم راند

نه به آبیها دل خواهم بست

نه به دریا ـ پریانی که سر از آب بدر می آ ...
See More
56 +

Javanehha
1 +

Iranwire
20 +

Radiozamaneh