Top   /  New
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
Racist terrorist monarchists should stick to what they love the best: SAVAK torturers and their incurable addiction to corruption and dictatorship.
Any wonder why in Iran donkeys, monkeys and dogs are more respected, paid more attention to and have more utility than the criminal monarchist cult.

See More
1 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
"Some have described him as the "Palestinian Nelson Mandela."
from the text.
تکبیر.....

الله و اکبر،

خامنه‌ای (علی‌ گدا) رهبر.

See More
0 +
Dakho Dakho (@Dakho) on Pinned comment
See More
0 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
در حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت تا ابد دهر قابل محاکمه است.
جنایات رژیم ستم شاهی علیه بشریت در ایران از روز اول کودتای ننگین در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد و تا آخرین روزهای فرارش از ایران ادامه داشت.
و این حقیقتی بدیهی است برای همگان, به جز مشتی شاه اللهی پست فطرت, ساواک پرست, بی همه چیز, خائن, وطن فروش, کثافت.
See More
1 +
Siavash Siavash (@Siavash) replied to Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
اشتباه به عرض جنابعالی رسانده‌اند.

در تمام طول ۵۰۰۰ سال دوران پادشاهی ما هیچگاه زندانی سیاسی و قتل و اعدام به اندازه این ۳۸ سال حکومت آخوندی نداشته ایم. برای اطلاع بیشتر به تاریخ ایران مراجعه کنید.
See More
0 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
این "عاری از مهر" پست فطرت بود که سنت ننگین قتل رسمی نوجوانان ما را پایه ریخت.
این "حکم" بیدادگاه سلطنتی بود که در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۵۱ مهدی رضایی را پس از محكوم کردن به دو بار اعدام, تیرباران کردند.
See More
0 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
زندانی سیاسی, بانو هنگامه شهیدی هیچ ربطی به رژیم ستم شاهی ندارد.
استفادهء ابزار گونهء سلطنت طلبان پلشت از این فضای مجازیء که برای دفاع از عزیزان ماست, بار دیگر گوهر و چهرهء پست فطرتانه و پلشت این جانیان سلطنتی را به نمایش میگذارد.
See More
0 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
شاه این روز‌ها را از پیش آینده نگری کرده بود که اگر او از ایران برود حتی نوجوانان ما به جو‌خه اعدام سپرده میشود.

درود ما بر خاندان ایران ساز پهلوی.
See More
0 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
شاه این روز‌ها را از پیش آینده نگری کرده بود که اگر او از ایران برود حتی نوجوانان ما به جو‌خه اعدام سپرده میشود.

درود ما بر خاندان ایران ساز پهلوی.
See More
0 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
درود ما بر افسران شجاع ارتش شاهنشاهی که تا آخرین نفس با اهریمن اسلامی جنگیدند و در این راه جان شیرین خود را از دست دادند.

پاینده ایران
See More
0 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
استفادهء ابزار گونهء سلطنت طلبان جنایتکار از این فضای مجازیء که برای دفاع از عزیزان ماست, امری غیر اخلاقی, زشت و نادرست می باشد.
چنین برخوردی بار دیگر گوهر و چهرهء پَست و پلشت این جانیان سلطنتی را به نمایش میگذارد.
See More
1 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
رژیم ستم شاهی بدترین نمونهء یک سگ هار استعمار, و حکومتی به غایت فاسد و قهار بر اساس پلیس-سیاسیِ ساواک و سیستم تک حزبی رستاخیز بود.
زندانیان سیاسی در ایران, چه قبل و چه پس از انقلاب, هیچگاه با طیف سلطنتی سر آشتی نداشته و همواره جنایات و خاستگاه ننگین این آدمکشان پست فطرت را افشا مینمایند.
استفادهء ابزار گونهء آنان از این فضای مجازیء که برای دفاع از عزیزان ماست, بار دیگر گوهر و چهرهء پَست و پلشت این جانیان سلطنتی را به نمایش میگذارد.
See More
1 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) replied to Siavash (@Siavash) on Pinned comment
جنایتکاران سلطنتی تاریخی تار و تاریک در مقابل زندانیان سیاسی در ایران دارند.
استفادهء ابزار گونهء آنان از این فضای مجازیء که برای دفاع از عزیزان ماست, بار دیگر گوهر و چهرهء پست فطرتانه و پلشت این جانیان سلطنتی را به نمایش میگذارد.
See More
1 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
استقلال،

آزادی،

باز گشت پادشاهی
See More
0 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
استقلال،

آزادی،

باز گشت پادشاهی
See More
0 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
استقلال،

آزادی،

باز گشت پادشاهی
See More
0 +
Zendanian Zendanian (@Zendanian) on Pinned comment
نامه آتنا از بند نسوان زندان اوین

آتنا بیست و ششمین روز #اعتصاب_غذا رو پشت سر میذاره و علیرغم وضعیت وخیم جسمی اعلام کرده به اعتصاب غذا ادامه میده:

“در بیست و سه روز گذشته که در اعتصاب غذا میباشم هیچ‌گونه واکنشی از جانب مسئولین صورت نگرفته است، اما همچنان با تاکید بر خواسته هایم با وجود وخامت حال به اعتصابم ادامه میدهم.

حدوداً پنج ماه پیش به جهت اعمال فشار بیشتر بر من پرونده ای برای خانواده ام گشوده شد که با وجود صدور منع تعقیب در اتهام نسبت داده شده نهایتاً برای خانواده ام حکم صادر گردید، قابل توجه است که احضار ناگهانی ایشان ، تشکیل دادگاه و صدور حکم در سه روزپیاپى (٢١-٢٢-٢٣اسفند) انجام شد.

طبق گفته قاضی دادگاه (علی بابایى) بهانه ى تشکیل این دادگاه غیرمنتظره این بود که قرار منع تعقیب صادر شده برای دو اتهام نسبت داده شده نبوده است، بلکه برای چهار اتهام دیگر بود که هرگز این چهار اتهام به خواهرانم تفهیم نشده بود ولی در خصوص قرار منع تعقیب ابلاغ شده بر دو اتهام (که برای یکی از اتهامات در حال حاضر حکم حبس صادر شده است) اذعان داشتند این قرار اشتباه تایپی بوده و مسئولیت آن با مامور ابلاغ می باشد!

متاسفانه رویه ى ناپسند اعمال فشار بر زندانیان با آزار و اذیت خانواده ها مرسوم بوده و هست، در اعتراض به این روال غیر انسانی تا آزادی کامل خواهرانم (انسیه و هانیه دائمی) از هر قیدی و ارائه حکم برائت ایشان و آزاد نمودن کفالت دریافت شده در اعتصاب خواهم ماند و اعلام مى دارم کلیه ى هزینه های جانی و آسیب های وارده به سلامتم نیز به عهده ارگان بازداشت کننده و شاکی پرونده (قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران) و قوه قضائیه و دادستانی تهران به جهت نداشتن استقلال و عدم کفایت مسئولین شان در بررسی بی طرفانه ى پرونده ها مى باشد.

در جریان اعتراضم به شرایط پیش آمده، چند روز قبل از شروع اعتصاب در مدت تحصن در افسر نگهبانی بند زنان زندان اوین، با رییس زندان آقای چهار محالی ملاقاتی داشتم و ایشان پس از مطالعه ى اسناد و بررسی ادله ى موجود اذعان داشتند در رابطه با پرونده تشکیل شده تخلف صورت گرفته است و قول پیگیری از رییس دادسرای مقدس اوین ( امین ناصری) را دادند. اما تا کنون واکنشی از جانب هیچ یک از مسئولین قضایی در این خصوص انجام نگرفته است.

آتنا دائمی بند زنان زندان اوین ۱۰ اردیبهشت ۹۶

#آتنا_دائمی
#اعتصاب_غذا
#بيست_و_ششمين_روز_اعتصاب_غذا
#saveatena
#freeatenadaemi
#iran_hungerstrike

قاصدان آزادی : من آتنا دائمی هستم.See More
1 +
Siavash Siavash (@Siavash) on Pinned comment
Again, This is N.I.A.C job. Why are they silent ?
Oh..... let me guess.
They're too busy with visa issue for Ayatollahs' families and relatives to enter U.S so NO time for human right in Iran. They have stronger voice once Mullahs' sons enter U.S. Trump knows it too.
Cyber Baseeji is also busy to attack oppositions online, so NO time for human right in Iran.
Thanks our shahzadeh Reza Pahlavi and his effort for human right in Iran.

"We appeal to your high office and the international community to join our campaign for the ‎immediate and unconditional release of all prisoners of conscience. Iranians across the ‎political spectrum appreciate your tireless efforts in support of various human rights ‎initiatives. It is with an emphasis on the principles of the Universal Declaration of Human ‎Rights and a non-violent solution for the future of Iran that we formed the Iran National ‎Council for Free Elections in 2013. Our ultimate vision is to hold free, fair and transparent ‎elections in our beloved homeland. This vision requires the moral support of the ‎international community for the unconditional release of all prisoners of conscience.‎

We thank you sincerely for your consideration and offer our unqualified assistance on this ‎urgent matter. ‎
Yours sincerely, ‎

Reza Pahlavi ‎
President of the National Council of Iran for Free Elections
See More
0 +