Top   /  New
Parsa Parsa (@Parsa) on Pinned comment
German legal system and law enforcement need an overhaul. The barbaric practice of FGM must not happen, especially in a country like Germany.
See More
3 +
Parsa Parsa (@Parsa) on Pinned comment
I hope somebody could tell Malala that a few Iranian Muslim scientists helped Columbus to sail and 'discover' America.

"Biruni followed in the footsteps of several other scientists from Central Asia. Among them was Ahmad al-Farghani, from what is now Uzbekistan, who in the ninth century had calculated the width of one degree of longitude at the equator, from which he deduced the earth’s circumference. His calculation, though less precise than Biruni’s, marked a significant improvement on those made by the ancient Greeks and assured a wide readership for his book on the subject, A Compendium of the Science of the Stars (c.833). Five centuries later Columbus came across a Latin translation of Farghani’s treatise. Besides welcoming confirmation that the Earth is round, Columbus used Farghani’s data to argue before sceptical potential sponsors that it was small enough for him potentially to circumnavigate. However, Columbus wrongly assumed that Farghani had presented his measurements in Roman miles rather than Arab miles. This caused him to understate the actual circumference of the earth by 25 per cent. His misreading caused (or, if it was deliberate, enabled) Columbus to place Cipango, or Japan, near the Virgin Islands. This convenient error proved crucial in Columbus obtaining funding for what he estimated would be a relatively short voyage to China."

The rest of the article could be found here: www.historytoday.com/s-frederick-starr/so-who-did-discover-america

See More
2 +
Dakho Dakho (@Dakho) on Pinned comment
باید به این دور باطل پایان بخشید و چپ را به عنوان یک نیروی واقعی اجتماعی برساخت و در قالب تشکل‌های توده‌ای در جامعه سازماندهی کرد. رفقا راه چاره‌ای نیست، سازماندهی و سبک کار اجتماعی تنها راه‌ برون رفت از وضع فعلی‌ست. هیچ دنیای بهتری ممکن نخواهد بود، مگر آن‌که مارکسیست‌ها در آن منشأ تحول باشند.

راست ایران به دو بخش طرفدار حکومتی و ناتویی تقسیم شده و حال بهترین زمان است که ما از پوست خود دربیاییم و به میان جامعه برویم. امروز بیش از هر زمانی ما به جامعه و جامعه به ما نیاز دارد. این دور باطل را باید شکست و گفت: ما نه به سناریوهای امپریالیستی و نه به سناریوهای حکومتی تن نمی‌دهیم! ما هر چهار سال تغییر رنگ نمی‌دهیم و سبز و بنفش نمی‌شویم! همواره سرخیم، همواره در راستای پیروزی طبقه کارگر گام برداریم و تا آن روز از پای نمی‌نشینیم.

رفقا همه می‌دانیم که دنیای بهتر تنها حکومت کارگری است و هیچ چیز بهتری قابل تصور نیست. هر چه هست سیاهی‌ست و تنها سوسیالیسم سفیدی و بهروزی را برای اکثریت جامعه به همراه خواهد آورد.
در مقابل تلاش‌های مذبوحانه باندهای حکومتی و امپریالیستی تنها می‌توان طبقه کارگر و مردم برابری‌طلب را به میدان آورد. چالش ما در مقابل همه این صفوف بورژوایی، جامعه‌ای سازماندهی‌ شده است که با پرچم سرخ به سوی تغییر مناسبات می‌رود و چنین چیزی ممکن است به شرط آن‌که از امروز برای آن سازماندهی و مبارزه متحدانه را حول یک پلاتفرم پرولتری آغاز کنیم."

See More
0 +
Dakho Dakho (@Dakho) on Pinned comment
جسارت و دست به ریشه بردنش ستودنی ست!

#سعید_شیرزاد به حالت نیمه بیهوش به بیمارستان امام خمینی منتقل شد.

سعید شیرزاد "مدافع حقوق کودکان کار" در ایران، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر در حالی که پس از گذشت 37 روز اعتصاب غذا با لب های دوخته با خواسته هایی برای "بهبود شرایط زندانیان عقیدتی و سیاسی " به حالت نیمه بیهوش درآمد به بیمارستان امام خمینی منتقل شد....

آخرین نامه سعید از زندان که در آن رفسنجانی را از رهبران کشتار در ایران خوانده با هم بخوانیم:

"چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک

در روزگاری که ۳۰ به اصطلاح لیبرال برای فاشیستی که رییس جمهوری آمریکا شده، نامه فدایت شوم می‌نویسند، در روزهایی که هزاران نفر برای تشییع یکی از بزرگ‌ترین رهبران کشتار ایران جمع می‌شوند و در روزهایی که مرز مقاومت و شقاوت کاملاً در هم ریخته، باید به ریشه‌های خود بازگردیم. ریشه‌هایی که عمیقاً خواهان تغییر بنیادین جامعه و زیر و رو کردن کل مناسباتش هستند و جز حداکثر، به هیچ چیز کمتری رضایت نخواهند داد.

در روزگاری که نتیجه پروژه‌های امپریالیستی در خاورمیانه بیش از هر زمانی عیان شده است و از هم پاشیدن مدنیت جامعه، به باز شدن فضا برای سیاه‌ترین نیروهای دوران منجر شده، ۳۰ به اصطلاح فعال حقوق بشر و سیاسی و فرهنگی با تظلم‌خواهی نزد دونالد ترامپ، رییس جمهوری نژادپرست آمریکا، خواهان تحریم ایران شدند. البته آن‌ها کمی خوددار عمل کردند و از حمله نظامی سخنی نگفتند ولی کیست که نداند تداوم تحریم جز با حمله نظامی پاسخ نمی‌گیرد.

تجربه تحریم‌ها نشان می‌دهد نه تنها حاکمیت ایران عقب‌نشینی نمی‌کند و آسیبی از قبل آن نمی‌بیند، که این مردم ایران و به ویژه کارگران و فرودستان جامعه هستند که باید با مشکلات متعاقب این فشارهای ظالمانه کنار بیایند.

تحریم یا حمله نظامی ناتو تاکنون اوضاع هیچ جامعه‌ای را بهبود نبخشیده، ولی تا جای ممکن دست گروه‌های فرقه‌ای و قومی را برای نابودی یک جامعه باز گذاشته. تن دادن به چنین بازی‌های جنایتکارانه‌ای نشان‌دهنده بی‌ربطی بخش مهمی از جنبش راست ایران است. تحول در هر جامعه زمانی می‌تواند به بهبود اوضاع منجر شود که از طریق مبارزه متحدانه مردم صورت بگیرد و در عصر ما، مبارزه‌ای می‌تواند به دنیای بهتر بیانجامد که به رهبری طبقه کارگر و تشکل سیاسی او مفصل‌بندی شود.

از سوی دیگر هزاران نفر برای تشییع جنازه رفسنجانی خود را به دانشگاه تهران می‌رسانند و دوباره ادعاهایی بلند می‌شود از این جنس که فقط سبز و بنفش، یا همان دو خردادی‌ها پایگاه مردمی دارند. این حرف‌های پوچ از سوی حامیان شرمگین جمهوری اسلامی در حالی به خورد جامعه داده می‌شود که همگان می‌دانند رفسنجانی از مهم‌ترین عوامل ترور و سرکوب در ایران بود و دامنه ترورهای این رهبر اصلاح‌طلبی ایران مرزها و قاره‌ها را در نوردید. ترورهای او کاری کرد که حتی در خارج از ایران، فعالان سیاسی و نیروهای تبعیدی به زندگی مخفی روی آوردند. دردناک این است که جنبش اصلاح‌طلبی به رهبری نخست وزیر اعدام‌های دهه ۶۰ و نفر دوم همه ۳۸ سال جمهوری اسلامی، چنان یقه برای دمکراسی می‌درند که گویا این سوسیالیست‌ها بودند که خشونت کردند، سرکوب کردند، اعدام کردند و حال باید جواب پس بدهند چرا از موسوی و رفسنجانی دفاع نمی‌کنند؟!

باید به این دور باطل پایان بخشید و چپ را به عنوان یک نیروی واقعی اجتماعی برساخت و در قالب تشکل‌های توده‌ای در جامعه سازماندهی کرد. رفقا راه چاره‌ای نیست، سازماندهی و سبک کار اجتماعی تنها راه‌ برون رفت
See More
1 +
ashianeh ashianeh (@ashianeh) on Pinned comment
It is frightening that such crimes are still widespread.
See More
6 +
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
حمایت جبهه چپ اسپانیا از زندانیان اعتصابی

نماینده پارلمان اروپا و مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا با نوشتن نامه ای خطاب به حسن روحانی، از مطالبات زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در ایران حمایت کرد و خواستار آزادی این زندانیان شد.
نماینده پارلمان اروپا و مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا در نامه خود با بیان اینکه، اعمال شکنجه در زندانهای ایران امری متداول برای گرفتن اعترافات اجباری است، تاکید کردند، مسئولیت حفاظت از زندگی و سلامت زندانیان اعتصابی منحصرا بعهده جمهوری اسلامی است. در همین ارتباط، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای از وضعیت جسمی علی شریعتی در شصت و هفتمین روز اعتصاب غذایش در زندان اوین بشدت ابراز نگرانی کرد. نامبرده در طول این مدت بیش از بیست کیلوگرم از وزنش را از دست داده و به دلیل شرایط وخیم جسمی، تاکنون دو بار به بیمارستان منتقل شده است. همزمان اعتصاب غذای سعید شیرزاد و یک شهروند لبنانی به نام نزار زکا همچنان ادامه دارد.

See More
0 +
Kargar Kargar (@Kargar) on Pinned comment
Below is another group picture of Bodaghi, Azimzadeh and Abdi after they were released from Evin prison, July 2016.
Azimzadeh and Abdi went on hunger strike starting May 1st, 2016 and Azimzadeh continued his hunger strike for 62 days.
See More
1 +
Kargar Kargar (@Kargar) on Pinned comment
!جای ما زندان نیست
Jafar Azimzadeh and other labor activists don't belong in prison.
Below is a picture of Rassoul Bodaghi, on the left (a Teacher), Azimzadeh (center) and Esmaiel Abdi (a leader of Iranian Teachers' Association).
All three are victims of the criminal injustice of the Islamic regime.
See More
4 +
Kargar Kargar (@Kargar) replied to a.afshin jam (@afshinjam) on Pinned comment
Due respect, anyone committed to solidarity with struggles of working people in Iran ought to refrain from telling them what to do, or how to go about it, lest they want to sound like that familiar Persian proverb about giving unsolicited advice on how to wrestle:
گوشهء میدون نشسته میگه لِنگش کُن!
International solidarity campaigns with incarcerated labor activists in Iran is a whole lot more than mere 'letter writing', it operates on a multiple levels and has been able to bring international attention to the plight on Iranian workers and at times has even succeeded in freeing them from prisons.
Last but not least, what ought to be avoided at all costs in any call for sanctions, since all responsible, mature adults know that sanctions does not empower the working class in Iran, it only benefits Sepah and any call for sanctions is a path towards and euphemism for beginning of a full scale war.
See More
1 +
afshinjam a.afshin jam (@afshinjam) on Pinned comment
Teachers and students alike must support Mr. Abdi and forcefully demand for his release from prison, after all he is in prison for defending teachers' rights.

Sending this petition to Khamenei and other despots who put Abdi and others in jails is wrong . Teachers and other unionists must demonstrate they are united and putting one in prison means prisoning all. We have been doing the same tactic, writing ineffetive petition for too long, we need to change tactics.
See More
1 +
MashGhasem MashGhasem (@MashGhasem) on Pinned comment
سرود برابریجوانه می زنم
به روی زخم بر تنم
فقط به حکم بودنم
که من زنم، زنم، زنم

چو هم صدا شویم و
پا به پای هم رویم و
دست به دست هم دهیم و
از ستم رها شویم

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری

نه سنگ و سارها
نه پای چوب دارها
نه گریه های بارها
نه ننگ و عارها

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری
See More
0 +
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
This is an informative and sobering interview, thanx for sharing.
See More
2 +
ashianeh ashianeh (@ashianeh) on Pinned comment
Each time that I want to use "beasts" to describe this diabolical regime, I refrain myself, because I realize that it is an insult to beasts.
See More
7 +
ChamoshChamoshvnd ChamoshChamoshvnd (@ChamoshChamoshvnd) on Pinned comment
This is Arash Sadeghi.
What is his face telling you?
.
See More
11 +
bluff bluff (@bluff) on Pinned comment
It's easy to be ashamed of being an Australian also because this country could do a lot more to combat climate change...
See More
0 +
engineer engineer (@engineer) on Pinned comment
Ask how you can help. Really do it!
See More
1 +
said Saïd Amin (@said) replied to ashianeh (@ashianeh) on Pinned comment
Big business. Lots of lobbyists. Lots of money being thrown around politicians.

Several days ago I posted a quote from President Obama's 2008 best-seller, The Audacity of Hope, when he candidly said that taking money from wealthy donors compromised his own politics (goo.gl/AKNg67).

Obama is not the first President to speak so honestly about the impact of big money in politics. During President Dwight Eisenhower’s farewell address, he opined that "The prospect of domination of the nation’s scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present – and is gravely to be regarded."

More on Eisenhower, and the impact of money in politics here: lobelog.com/the-impact-of-money-in-politics-on-national-security/
See More
1 +
shana shana (@shana) on Pinned comment
Or, better yet, let's do it every day!
See More
0 +
ashianeh ashianeh (@ashianeh) on Pinned comment
The regime is afraid of the lioness of Iran; afraid of her words. Barges Mohammadi has never had any other weapon but words and she has shown time and again that no matter what the regime does it won't be able to silence her.
See More
1 +